KKK

Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově

Chov medvědů na zámku v Českém Krumlově na počátku 20. století, historické foto  Českokrumlovský zámek je na mnoha místech ozdoben honosnými erby pánů z Rožmberka se znakem červené pětilisté růže na stříbrném poli. Jako štítonoši se u těchto erbů objevují medvědi. Podle rožmberských rodových pověstí byli Rožmberkové příbuzensky spřízněni s italským šlechtickým rodem Orsini. Orsa znamená italsky medvědice a právě tímto zvířecím motivem se zejména poslední rožmberští vladaři v 16. století hlásili k příbuzenství s rodem Orsini. Tento motiv použili ve svém heraldickém znaku, kde dvojice mědvědů je zobrazena jako štítonoši. Toto údajné příbuzenství mělo doložit starobylost rožmberského rodu a posouvalo jeho kořeny až do starověkého Říma.

První zmínky o chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově pocházejí právě z doby Viléma z Rožmberka - z druhé poloviny 16. století. Kde se tehdy na zámku medvědi chovali, není známo. V dnešním medvědím příkopu (I. nádvoří zámku Český Krumlov) to být nemohlo, protože ten vznikl až na počátku třicetileté války, tedy počátkem sedmnáctého století. První zprávy o tom, že se medvědi chovají v příkopu, pocházejí z roku 1707, kdy tam byli umístěni čtyři medvědi. Od třicátých do devadesátých let 18. století byli medvědi v zámeckém příkopu drženi nepřetržitě. V první polovině 19. století se tam nenacházelo ani jedno zvíře. Až v roce 1857 opatřil Karel ze Schwarzenberku z orlické rodové linie pro Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku medvědí pár ze Sedmihradska. Za opatrovatele zvířat byl ustanoven Jan Jindra s titulem medvědáře, který zastával tuto funkci celých třicet let. Početní stav medvědů byl nadále udržován nákupem zvířat v zoologických zahradách, vlastními přírůstky a dary od známých šlechticů. Od roku 1887 byl příkop znovu na 20 let prázdný. V roce 1907 daroval princ Zikmund Schonburg-Waldenburg Schwarzenberkům dvě medvědice Ruschi a Ajax, přivezené z obory v Kynžvartu. První z nich žila do roku 1930, druhá do roku 1935.

Zámek Český Krumlov, medvědí příkop po obnově v srpnu 1999, rakouská medvědice Marie Terezie na stromě, foto: Martin Švamberg

V současné době se chovají v příkopu čtyři medvědi, starší Vok a Kateřina a jejich medvíďata Daxi a Hubert, o které pečuje medvědář Jan Černý. V dnešní době medvědi nežijí v ideálních podmínkách. Správa státního hradu a zámku Český Krumlov ve spolupráci s Nadací barokního divadla usilují o rekonstrukci medvědária a zlepšení životních podmínek medvědů. V současné době je zpracovávána studie rekonstrukce medvědária na zámku Český Krumlov. Její realizace však bude velice náročnou záležitostí, a proto jsme vděčni za každou pomoc při řešení tohoto problému.

Medvědář Jan Černý s medvědicí Káťou v Medvědím příkopě na zámku Český Krumlov Medvědář Jan Černý s medvědem Hubertem v Medvědím příkopě na zámku Český Krumlov


Přes všechny potíže je medvědům věnována maximální pozornost, zejména osobou medvědáře Jana Černého, který je iniciátorem pravidelných medvědích oslav na zámku v Českém Krumlově, pořádaných při příležitosti jejich narozenin a vánočních svátků. Tyto medvědí oslavy se již mnoho let těší velkému zájmu široké veřejnosti a sdělovacích prostředků.

Medvědice Káťa v Medvědím příkopě na zámku Český Krumlov

Pomoc na zachování chovu medvědů
v Českém Krumlově

Konto :
ČSOB Český Krumlov
6704241 - 248/0800

Kontakt :
Jan Černý - medvědář
Zámek II. nádvoří
38101 Český Krumlov

(mh)