KKK

Objekty v areálu zámecké zahrady

Zámecká zahrada v Českém Krumlově, dolní parter, letecký pohled, foto: Lubor Mrázek Na území českokrumlovské zámecké zahrady se nacházejí vedle tzv. vegetačních prvků zahradní kompozice ( živé ploty, květinové záhony , skupiny keřů a stromů, travnaté plochy apod.) také prvky architektonické.

Architektonickou kompozici zahrady vytvářejí kromě systému cest, obvodových zdí a vodních ploch také následující stavební objekty:

(jo)