KKK

Rekonstrukce kaskádové fontány v zahradě zámku Český Krumlov

Po předchozí několikaleté předprojektové přípravě byl zpracován projekt rekonstrukce fontány firmou Girsa AT z Prahy. Ve veřejné obchodní soutěži o tuto zakázku zvítězila firma Suchý z Hlinska. Náklady na rekonstrukci byly vyčísleny na zhruba 13,5 miliónu korun.

Zástupci World Monuments Watch při předávání daru na rekonstrukci kaskádové fontány

Investorem obnovy fontány je Státní památkový ústav v Českých Budějovicích, zdrojem největší části finančních prostředků je tedy státní rozpočet.

Kaskádová fontána v zámecké zahradě Český Krumlov, socha Neptuna obnovená za finanční podpory fondu USA World Monuments Watch

Zámecká zahrada Český Krumlov, Kaskádová fontána, restaurátor sochařské výzdoby p. Kerel při práci, 2000, foto: Jiří Olšan Na podzim roku 1996 začaly vlastní stavební práce rozebráním fontány a převozem tří hlavních plastik do restaurátorských ateliérů, kde budou restaurovány. Projekt počítá s vytvořením kopií těchto plastik vysekáním z dovezených kamenných bloků, které byly získány v témž lomu, odkud pocházel kámen pro originály z 18. století. Restaurované originály budou veřejnosti prezentovány v nově budovaném zámeckém lapidáriu.

Mezitím byla českokrumlovská kaskádová fontána na návrh Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 1996 zapsána do Seznamu 100 nejohroženějších památek světa, který vyhlašuje organizace World Monuments Fund. Na tentýž seznam byly zařazeny i zahrady vídeňského Belvederu. Tak se tyto dvě stylově a částečně i autorsky příbuzné památky opět setkaly.

V novém seznamu WMF pro rok 1997 je českokrumlovská fontána opět přítomna. Státní památkový ústav v Českých Budějovicích, investor obnovy fontány, obdržel díky jejímu zařazení do výše uvedeného seznamu sponzorský dar ve výši 50.000 US dolarů od firmy American Express, určený na úhradu pořízení kopie jedné ze soch fontány. Šek na výše uvedenou částku předal pan Colin Reeve, generální ředitel American Express pro střední a východní Evropu, Blízký východ a Afriku, a pan Jerry Přibil, generální ředitel American Express pro Českou republiku za přítomnosti velvyslankyně USA v České republice paní Jenonne Walker.


Obnova kaskádové fontány v zámecké zahradě v Českém Krumlově Obnova kaskádové fontány v zámecké zahradě v Českém Krumlově Zámek Český Krumlov, obnovená kaskádová fontána v zámecké zahradě, obnovené kamenosochařské prvky


Celá akce obnovy kaskádové fontány byla ukončena v roce 1998.

Obnova kaskádové fontány v zámecké zahradě v Českém Krumlově, kamenné prvky před obnovou Zámek Český Krumlov, obnovená kaskádová fontána v zámecké zahradě, obnovené kamennosochařské prvky


Další informace:
Kaskádová fontána
Slavnostní znovuzprovoznění kaskádové fontány v zámecké zahradě v Českém Krumlově

Zámek Český Krumlov, obnovená kaskádová fontána v zámecké zahradě

(jo)