KKK

Zámek č. p.195

Zámek č. p. 195

Lokace:
Dům je součástí řady někdejších hospodářských objektů, přistavovaných postupně na I. nádvoří zámku Český Krumlov ke středověkému latránskému opevnění ze 14. století.

Popis objektu:
Objekt je výtvarně nenáročný, přízemní trojtrakt, zastřešený jednoduchou sedlovou střechou. Ze severní strany je průčelí tvořeno původní hradební zdí vyztuženou kamennými pilíři. Uprostřed mezi nimi je předložené dřevěné schodiště s předsazenou stříškou. Vnitřní dispozice prozrazuje starší jádro.

Stavebně historický vývoj:
V místě stávajícího objektu se nacházelo dříve hospodářské stavení přiléhající k hradbě. Jeho úroveň byla, soudě podle zrušených oken severního průčelí a snížené úrovně v Zámku č. p. 184 - Nemocnice, podstatně níže než dnes. Nádvoří bylo zřejmě dodatečně zvýšeno násypem. Není vyloučeno, že k likvidaci tohoto stavení došlo po požáru v roce 1774, kdy byl zřejmě i srovnán terén do dnešní úrovně. Do roku 1920 zde byla kolářská dílna, kolna s otevřeným průčelím. Podle projektu z tohoto roku byla vestavěna vnitřní dispozice a vybudováno přední průčelí za účelem zřízení bytů.

Historie obyvatel domu:
Původní stavení, které stálo na tomto místě, zřejmě sloužilo v době vlády rodu Rožmberků pivovarskému provozu. Roku 1645 již nová eggenberská vrchnost pivovar přemístila do zrušené zbrojnice na Novém Městě. Do uvolněných prostor v této části pivovaru byla umístěna kolářská dílna. 23. 12. 1774 vypukl v truhlárně v Zámku č. p. 65 - Pivovar požár, který zničil všechny budovy na této části předhradí. Na místě našeho objektu byla po požáru postavena pouze kůlna, která sloužila různým účelům. Do roku 1920 zde byla opět kolářská dílna; v tomto roce byly podle rozhodnutí schwarzenberského stavebního ředitelství vybudovány čtyři malé byty pro panské kočí. Roku 1947 byly byty sloučeny.