KKK

Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově

Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově sahá až do první poloviny 16.století, kdy na zámku sídlili Rožmberkové, kteří užívali medvědy jako erbovní zvířata ve svém znaku. Medvědi hnědí (ursus arctos) jsou tedy na zámku chováni již řadu století. Tato nepřetržitá tradice chovu je ojedinělá v rámci České republiky i v evropském měřítku. V současné době jsou medvědi nedílnou součástí atmosféry českokrumlovského zámku. Jejich přítomnost je nevšedním zážitkem pro malé i velké návštěvníky.

Současné podmínky chovu medvědů v tzv. Medvědím příkopě na zámku Český Krumlov, pod mostem mezi I. a II. nádvořím zámku- medvědí výběhy i jejich zimoviště již nevyhovují dnešním požadavkům. Proto byla vypracována studie na obnovu medvědího výběhu. Cílem studie bylo pokud možno v optimální míře skloubit požadavky ochrany památek s požadavky expozičními a provozně chovatelskými. Nelze například zvětšovat plochu medvědího příkopu, což by bylo žádoucí pro chovaná zvířata, a tím narušit významný historicko-architektonický ráz okolí. Na druhé straně je třeba co nejlépe uzpůsobit výběh tak, aby byl pro život zvířete přijatelný.

Studie ing. arch. L. Vonáška, řešená ve spolupráci s odborným pracovníkem ZOO v Praze p. Kotkem, řeší tento problém velmi zdařile. V obou výbězích jsou navržena jezírka s protékající vodou. Balvany a vztyčené i povalené kmeny budou základem pro vytvoření přirozeného prostředí pro medvědy. V přilehlých sklepech pod zámkem budou vybudovány nové odstavné boxy, porodnice a chovatelské zázemí.

Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově Detail modelu plánovaného medvědária na zámku Český Krumlov


Náročná technická přestavba je závislá na finančních možnostech, a proto rekonstrukce zámeckého příkopu probíhají v jednotlivých etapách. Například vybudování kanalizace a přívodu dostatečného množství vody pro chov medvědů, bylo donedávna velkým problémem z důvodu výškového rozdílu cca 5 m. Díky ochotě sponzorů a Památkového ústavu v Českých Budějovicích, byl realizován náročný vrt z šachty kolektoru do východního cípu medvědího výběhu.

Zámek Český Krumlov, medvědí příkop po obnově v srpnu 1999, foto: Pavel Slavko Architekt PHDr. Stanislav Špoula, autor projektu obnovy medvědária na zámku v Českém Krumlově, srpen 1999, foto: Lubor Mrázek


Celý projekt je zaměřen na zkultivování medvědího příkopu a vytvoření vhodných podmínek pro další chov medvědů, které by vyhovovaly zásadám chovu divoké zvěře a zároveň by zpříjemnily zážitek především nejmladších návštěvníků zámku. Zejména pro ně jsou již tradičně připravována zábavné a poznávací akce - tzv. Medvědí oslavy na zámku v Českém Krumlově, konané při příležitosti narozenin jednotlivých medvědů a vánočních svátků.