KKK

Českokrumlovské zámecké fanfáry

..
MP3 141 kB
Real Audio 177 kB
WAV 1,56 MB

Není příliš vzdálená doba, kdy se z věže českokrumlovského zámku ozývalo každou hodinu mezi 9 a 16 hodinami jásavé vytrubování v období od 1. května do konce října. Postupem času se tento starý a jistě hezký zvyk, charakteristický pro Český Krumlov, zmodernizoval a skutečné trubače (kdysi členy zámecké Schwarzenberské gardy) nahradil magnetofon s reproduktory, ale i ten nakonec ztichl.

Českokrumlovské zámecké fanfáry, notový zápis zámecké znělky

Původně trubači na vysoké zámecké věži posílali svoje fanfáry do čtyř světových stran a byli dobře viditelní na galerii věže. Byli v minulosti důležitými hlídači - věžnými, kteří dokonce v jádru věže nahoře přes den bydleli. Ať prý se takový věžný jmenoval jakkoli, vždy mu říkali podle místního starého zvyku "Terner Nazl" a té jeho pravidelně na obyčejnou trubku vysílané zámecké fanfáře "Terner-Nazl-Lied". K troubení měl ještě další povinnosti, byla to i obsluha věžních zvonů při různých slavnostních příležitostech. Jistě ojedinělou jeho povinností bylo i oznamovat tehdejším krumlovským občanům vyvěšováním různých praporů, jaké bude asi ten den počasí. Bílý prapor značil, že bude krásně, modrý předpovídal proměnlivo, červený oznamoval blížící se déšť, blízkou bouřku tenkrát věžný ohlašoval vyvěšením modro-červeného praporu. Musel být jistě hodně dalekozraký, když viděl dobře na počasí do tak veliké dálky...

Českokrumlovské zámecké fanfáry, trubač a hlásný na zámecké věži

V minulosti bylo vytrubování fanfár ze zámecké věže i náhražkou hodin, protože bylo dobře slyšitelné do větší dálky, než opravdové věžní hodiny. Protože v minulosti patřilo ke koloritu Českého Krumlova, jistě dojde po skončené rekonstrukci zámecké věže k jeho obnovení pomocí moderní techniky.

(jn)