KKK

Apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku

Úzká chodba v druhém patře severního křídla zámku směřuje návštěvníky do další části II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov, do tzv. Schwarzenberského apartmá. V této části zámku se dokládá existence slavnostního rožmberského sálu, tzv. Erbovní světnice z počátku 60. let 16. století. Při barokních úpravách kolem roku 1747-1748 byl sál zrušen, výškově předělen do dvou pater a dispozičně rozdělen na menší obytné pokoje. Fragmenty renesančních znaků na zdi chodby směrem k nádvoří jsou dokladem původní renesanční stavební fáze a dnešní dochovaný stav pozdější barokní přestavby.

Interiérová instalace devíti pokojů apartmá spadá do třetí čtvrtiny 19. století, kdy tyto prostory obývali při svém pobytu na zámku kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenberku (1799-1888) a jeho manželka Marie Eleonora ze Schwarzenberku, rozená princezna z Liechtensteinu (1812-1873). Reinstalační práce na interiérovém vybavení a restaurátorské práce byly prováděny na základě záznamů v inventáři z roku 1879 a dnes jsou návštěvníkům zámku zpřístupněny velice noblesní a jedny z nejkvalitnějších interiérových instalací 2. poloviny 19. století s vysokou mírou autenticity.

Zámek Český Krumlov, Schwarzenberský přijímací pokoj - antekamera

Přijímací pokoj je úvodní místností apartmá a zaujme čalouněnou sedací soupravou s aplikací schwarzenberských a liechtensteinských rodových znaků, rohovým etažérem se sbírkou porcelánu a romantickými obrazy.

Následuje Salon s portrétem kněžny v životní velikosti od italského malíře Matiase Schiavoniho, představující kněžnu Eleonoru ve věku 22 let.

Zámek Český Krumlov, apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku, příruční knihovna knížete

Další pokoje nazývané Kuřácký salon, Příruční knihovna knížete a Malá jídelna, zřetelně vymezující funkci pokojů. Dekorativní výmalba a instalace mobiliárních předmětů, zejména v Malé jídelně, naznačuje ještě jednu etapu úprav interiérů, a to zřejmě po roce 1888, kdy zemřel kníže Jan Adolf II. a správy rodového majetku se ujímá jeho syn Adolf Josef (1832-1914). Charakter výmalby, instalace velkého množství evropského a orientálního dekorativního porcelánu na etažérech, příbornících či na stěnách cítění doby a poučení z několika cest knížecího páru po Anglii.

Zámek Český Krumlov, malá jídelna

Salonem kněžny pokračuje soubor místností, které sloužily jako soukromé pokoje kněžny Eleonory. Na stěnách Salonu, Kabinetu a Ložnice jsou zavěšeny tapisérie

Zámek Český Krumlov, salón kněžny Eleonory ze Schwarzenberku

jedné z nejbohatších šlechtických sbírek v Evropě. Sbírku tapiserií na zámku Český Krumlov tvoří 87 kusů a Schwarzenberkové je získali dědictvím či nákupem v průběhu 17. a 18. století.

Zámek Český Krumlov, kabinet kněžny Eleonory, foto: Libor Sváček

V 19. století byl soubor tapiserií rozdělen: 61 kusů je na zámku Hluboká nad Vltavou, 26 kusů na zámku v Českém Krumlově. Zejména v místnosti označované jako kabinet, která sloužila jako pracovna kněžny, se prezentují nejvzácnější a také nejkrásnější tapisérie z cyklu "Aeneas a Dido", utkané v Holandsku v letech 1620-30.

Toaletní salon s bohatou dámskou a toaletní soupravou uzavírá pokoje Schwarzenberského apartmá II. prohlídkové trasy.

Další informace :
Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov

(mh)