KKK

Maškarní sál

Maškarní sál na zámku Ćeský Krumlov Historie Maškarního sálu je významnou součástí historie zámku. Maškarní sál je vrcholným dílem doby rokoka. Stavební úpravou sálu byl pověřen architekt Andreas Altomonte, malbami ho vyzdobil v roce 1748 Josef Lederer. Námětem maleb je bavící se aristokratická společnost uprostřed maškarního reje, ve kterém se pohybují postavy z italských a francouzských komedií dell arte, ženy i muži odění ve španělských, tureckých či lidových krojích a mnohé další originálně maskované osoby. V několika prostorových plánech, situačním ději a výrazových prostředcích využil autor všech možností iluzivní malby doby rokoka. U dveří malované postavy dvou zámeckých gardistů ve slavnostní uniformě připomínají strážní službu zámecké Schwarzenberské gardy. Tento iluzivní princip je užit jak u malovaných postav herců a aristokratické společnosti, tak i u odložených součástí kostýmů a hudebních nástrojů na balkoně muzikantů. Je pozoruhodné, že bohaté depozitáře zámku Český Krumlov obsahují řadu kostýmů či hudebních nástrojů, které byly s největší pravděpodobností předlohou pro malíře.

Maškarní sál zámku Český Krumlov

Dispozičně sousedícím sálem je Zrcadlový sál (Historie Zrcadlového sálu), který byl užíván spíše než ke karnevalovému reji a společenským zábavám ke koncertním a divadelním účelům.

Maškarní sál společně se Zrcadlovým sálem sloužily jako místo, kde se shromažďovala šlechtická společnost před produkcí v zámeckém divadle (Zámecké divadlo v Českém Krumlově). Z Maškarního sálu vede krytá chodba přes Plášťový most přímo do knížecí lóže a balkonové části zámeckého divadla.

Zámek Český Krumlov, Maškarní sál, 2000, foto: Libor Sváček

K Maškarnímu sálu se váže vyprávění o služebníku, který v plesovém reji spatřil, jak s hrdla krásné dámy sklouzl perlový náhrdelník, čehož si ona vůbec nevšimla. Služebník si chtěl náhrdelník ponechat. V jeho špatném úmyslu mu však zabránili postavy malovaných granátníků, kteří vystoupili ze zdi a nedovolili mu tento čin dokonat. Vylekaný služebník perlový náhrdelník dámě vrátil a od té doby se stal velmi poctivým mužem.

V dnešní době je v období letní sezóny Maškarní sál využíván zejména ke koncertním účelům v rámci hudebních festivalů. I jiné kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov jsou neodmyslitelně spjaty s prostorem Maškarního sálu.

Zámek Český Krumlov, Maškarní sál, detail výmalby Zámek Český Krumlov, Maškarní sál, detail výmalby Zámek Český Krumlov, Maškarní sál, detail výmalby


Možnosti pronájmu v areálu zámku Český Krumlov

Další informace:
Možnosti pronájmu prostor v areálu zámku Český Krumlov
Klavírní festival v Českém Krumlově

(mh)