KKK

Rožmberská znaková chodba

Zámek Český Krumlov, Rožmberská znaková chodba Rožmberská znaková chodba je součástí obytného traktu mezi III. a IV. nádvořím zámku. Strop chodby zdobí alianční heraldické znaky Viléma z Rožmberka, jeho dvou man-želek, čtyř Vilémových sester a jejich manželů. Znaky jsou původní z roku 1563. Další alianční znaky na stěnách stropech schodiště patří příslušníkům dalších majitelů zámku - Eggenberkům a Schwarzenberkům. Ty na počátku 19. století je namaloval malíř František Flath.

(mh)