KKK

Studie využití sklepů III. nádvoří zámku Český Krumlov

Po úspěšné úpravě Václavských sklepů na IV. nádvoří zámku vznikla myšlenka navázat na ně úpravou dalších, zatím nevyužitých prostor sklepů v severním traktu III. nádvoří zámku Český Krumlov. Vstupní část sklepních prostor se schodištěm se nachází pod východním traktem, na ně navazují sklepy severního křídla, které jsou ve dvou podzemních podlažích. V prvním podzemí je umístěna ve vnitřní části podélného dvoutraktu při nádvoří sklepní chodba, na kterou navazuje vnější trakt řady zhruba čtvercových sklepních prostor. Pod nimi jsou v druhém podzemí nepřístupné sklepní prostory stejného půdorysného tvaru a rozměrů jako sklepy horní. Pouze dva poslední sklepy směrem k východu jsou nepředělené, hluboké přes obě podzemní podlaží, ovšem také nepřístupné. Jedná se o část objektu označenou jako Vilémovo rozšíření. Její vznik souvisel s postupnými rozsáhlými stavebními úpravami hradu za vlády Viléma z Rožmberka. V místech hradební a parkánové zdi tak vznikly sklepní prostory nad kterými bylo postaveno nové palácové křídlo. O původu těchto zdí jakožto hradeb dodnes svědčí zachovalé střílny na vnější straně. V historických pramenech nejsou však sklepy této části zámku nikde doloženy, pouze se vyskytuje zmínka o dlouhé čelední místnosti v přízemí, pod kterou byl v 16. století zřízena prádelna, později přebudovaná na jiné účely.

Ideou je zpřístupnit tyto nejníže položené sklepní prostory schodištěm, které prostupuje nově vybouranými dveřními prostory přes obě podlaží. Co zjeví tyto stovky let uzavřené prostory je pro nás záhadou. Možná, že pomohou poodhalit další tajemství krumlovského hradu. V další etapě úprav sklepů by došlo k propojení s Václavskými sklepy, jež v minulosti, podle studií historických plánů a průzkumů, zřejmě existovalo.

Cílem rekonstrukce je přiblížení se původnímu řešení prostoru oproštěného od druhotných prvků, obnovení dochovaných detailů a konstrukčního řešení. Díky těmto zásahům dojde ke zvětšení výstavních prostor tzv. Václavských sklepů na IV. nádvoří a tak bude umožněno zpřístupnění dalších částí Státního hradu a zámku Český Krumlov veřejnosti.

(ds)