KKK

Sklepy IV. nádvoří zámku

Rozsáhlé sklepní prostory pod IV. nádvořím zámku Český Krumlov zabírají celý půdorys nádvoří a obklopujících křídel objektu Zámek č. p. 59 - Horní Hrad. Vznikly v místě bývalého předhradí jako nutné vyrovnání prudce se již svažujícího terénu a hradního příkopu, který býval v prostoru velkého klenutého sklepa pod IV. nádvořím. Teprve na takto uměle vytvořené "desce" se mohla následně budovat křídla nového paláce. O těchto významných stavebních úpravách se dozvídáme i z dobových písemných pramenů. Dochovala se smlouva z 2. ledna 1447 mezi Oldřichem II. z Rožmberka a hliňáky Barochem a Mníškem z Hořepníka, aby "na zad plášť oblepili spodem i horem pódy přes všeckeren plášť a přieční stěny tak, jakož latováno a zamřežováno jest. A takové lepení má tlúšči býti ze všech stran uvnitř i zevnitř, aby všudy slúpi oporní zakryti a hlinú zarovnáni byli a ta strana od pole má tluščí lepena býti, než ta sem k hradu".

Vznikla tak monumentální třípodlažní sklepení, která však vzhledem k okolí jsou již zčásti i nad úrovní terénu nádvoří. Traduje se, že podvakrát - v letech 1394 a 1402 - byl v jednom ze sklepů vězněn český král Václav IV. Odtud se odvozuje i název těchto prostor, který se traduje dodnes - "Václavské sklepy". V současnosti jsou zde pod patronací Agentury českého keramického designu pravidelně pořádány mezinárodní výstavy keramické tvorby, které jsou veřejně přístupné v průběhu hlavní turistické sezóny.

(ds)

Další informace