KKK

Zámek č.p. 177 - tzv. Renesanční dům

Zámek č. p. 177 - tzv. Renesanční dům

Lokace:
Tzv. Renesanční dům se nachází na V. nádvoří zámku Český Krumlov, kde přímo navazuje na západní část zámeckého divadla. Uzavírá tak komplex zámeckých budov ze strany zámecké zahrady (Zámecká zahrada v Českém Krumlově).

Popis objektu:
Budova je rozdělena do dvou křídel. Menší křídlo ( dvorní ) je orientováno severním směrem, větší křídlo, jednopatrové, jižním směrem. Celý objekt je zastřešen valbovou střechou s vikýři. Samotná budova není podsklepena, ale je z ní přístup do bývalých vinných sklepů, které leží již mimo budovu.

Stavebně historický vývoj:
Nejstarší částí budovy je průčelní zeď v přízemí, směrem k zámecké zahradě. Jsou to pozůstatky gotického opevnění z první poloviny 15. stol. V přízemí se také nachází prostorná barokní konírna, zastropená valenou klenbou. Další prostory přízemí, kromě severního křídla, které je také barokní, jsou renesančního původu, zastropené původními klenbami.

Patro, které je již barokní dostavbou, má po nedávné rekonstrukci značně změněnou dispozici. Pouze v jižní části se zachovaly tři rokokové pokoje s původní výmalbou. Krov byl při této rekonstrukci zvednut a přestavěn. Krovem pak prochází spojovací chodba spojující zámek se zámeckou zahradou.

 

Významné architektonické detaily:
Významným architektonickým prvkem je samotná barokní konírna. U prostředního okna je umístěna nádrž na vodu s bohatým profilováním, která je nepochybně původní, barokní. Protilehlá západní stěna konírny je pravidelně členěna 22 výklenky s kamennými tesanými žlaby.

 

Historie obyvatel domu:
Původní účel ani dobu vzniku objektu neznáme. Jisté je, že v těchto místech původně stávalo gotické opevnění. Další zmínka z roku 1597 uvádí hloubení sklepa, ale není jasné, zda nad ním již stál renesanční dům či ne. V letech 1680 -1682 bylo při "renesančním domě" vystavěno divadlo. Tím tedy získal nové využití jako provozní zázemí nové budovy. V té době již sloužil jako prádelna a kuchyně. Roku 1750 - 1752 byla Schwarzenberským stavitelem J. Fortinim zbudována konírna, přistavěno severní křídlo a nastavěno patro. V patře byly zřízeny byty. Z dochovaných zmínek víme, že zde bydlel například panský pojezdný Jouze a topič. V bytech renesančního domu bydleli nadále knížecí úředníci až do roku 1947.