KKK

PhDr. Jan Müller

PhDr. Jan Müller narozen 21. 8. 1952

 • 1970 - Střední všeobecně vzdělávací škola v Českém Krumlově
 • 1970-1975 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor dějiny umění - dějepis
 • 1976 - Obhájena disertační práce
 • 1975-1984 - Krajské středisko státní památkové péče jako odborný pracovník a posléze jako vedoucí umělecko-historického oddělení.
 • 1986-1991 - Státní restaurátorské ateliéry Praha ( detašované pracoviště v Č. Krumlově), pracovní zaměření na restaurátorské práce a výzkumy v jihočeském regionu.
 • 1991-1993 - Činný v oblasti restaurátorských a umělecko-historických výzkumů, v roce1992-93 byl jedním ze zakládajících členů a později působil jako ředitel firmy Arteco s.r.o. Český Krumlov. Zabývá se problematikou historicko-urbanistických a ikonografických průzkumů. Od roku 1991 působí jako pedagog na SUPŠ sv. Anežky v Českém Krumlově, od 1994 přednáší externě na Historickém ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V 1. polovině 90-tých let spoluzakládal a vedl Společnost Adalberta Štiftera.

Publikační činnost:

 • Výběr
 • Jihočeský sborník historický
 • Opera historica
 • Zprávy památkové péče
 • Průzkumy památek
 • Umění
 • Autor monografie "Český Krumlov, hrad a zámek", Praha 1996
 • Spoluautor publikace V. Bůžek, J. Hrdlička a spol.: " Dvory Velmožů s erbem růže", Praha 1997

Adresa:
PhDr. Jan Müller
Plešivec 362/II.
381 01 Český Krumlov
tel. 728813

Další informace:
Rejstřík autorů Oficiálního informačního systému

Seznam článků:
Ikonografie města Český Krumlov
Andreas Altomonte
Egon Schiele
Jan František Antonín Tschernichen
Jan Staněk
Jiří Bendl
Nástěnná malba v tzv. III. renesančním pokoji zámku Český Krumlov