KKK

Finanční prostředky získané Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov byla založena roku 1992 s cílem shromáždit dostatečný objem finančních prostředků na obnovu zámeckého barokního divadla a areálu zámku. Již v roce 1993 Nadace shromáždila více než 600 000,- Kč, a to formou sponzorských darů od domácích sponzorů. V roce následujícím se částka zvýšila na 950 000,- Kč a objevily se první případy reklamní spolupráce s našimi sponzory a také první příspěvky od zahraničních dárců. S tím, jak rostla prestiž a úspěchy Nadace, přibývalo i zájemců o podporu projektu obnovy barokního divadla. Za rok 1997 Nadace barokního divadla získala téměř 4 miliony Kč, a z toho více než polovinu formou reklamní spolupráce. S každým dárcem či sponzorem je uzavřena speciální smlouva (buď smlouva o daru nebo o reklamní spolupráci) a každému z nich je pečlivě zdokumentováno využití darovaných finančních prostředků. Sponzoři příznivci a přátelé Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov jsou ctěni a propagováni správní radou Nadace, která se snaží ocenit jejich přínos tak, že je zve na netradiční setkání, benefice a akce zkušební produkce v zámeckém divadle.

rok sponzorské dary reklamní spolupráce zahraniční sponzoři celkový příjem
1993 635 292 Kč 0 Kč 0 Kč 635 292 Kč
1994 431 000 Kč 100 000 Kč 445 396 Kč 976 396 Kč
1995 190 000 Kč 363 338 Kč 0 Kč 553 338 Kč
1996 1 374 765 Kč 770 000 Kč 245 410 Kč 2 390 175 Kč
1997 1 395 000 Kč 2 167 080 Kč 303 773 Kč 3 865 853 Kč
1998 3 397 456 Kč 1 700 000 Kč 1 711 700 Kč 6 809 156 Kč
Celkem: 7 423 513 Kč 5 100 418 Kč 2 706 279 Kč 15 230 210 Kč

Do konce roku 1998 se podařilo shromáždit téměř 15 230 210,-Kč, ovšem předpokládaná suma financí potřebná k dokončení všech prací souvisejících s obnovou barokního divadla činí 35 000 000,- Kč.

(kk)