KKK

Poslání Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Nadace Barokního divadla je grantující nadace, jediná v jižních Čechách. Její poslání, určené statutem, je především v podpoře projektů souvisejících se záchranou, obnovou a revitalizací areálu Hradu a zámku Český Krumlov, zámeckého barokního divadla obzvlášť. Protože si Nadace uvědomuje historický význam zámku jako centra hospodářské a politické moci či centra kulturně uměleckého zájmu, používá historické paralely ke své činnosti. Nadačním posláním je proto i podpora rozvoje města Český Krumlov a jeho regionu, podpora demokratizačních procesů ve vytváření občanské společnosti v místě působení.

Nadace se aktivně zúčastňuje mnoha projektů, z nichž některé přímo souvisejí s prezentací místa - jedním z nejznámějších je OIS. Členové správní a dozorčí rady Nadace se rekrutují z významných osobností odborného i společenského života České Republiky.

Od roku 2000 vypisuje Nadace grantové projekty. Jejich základnou jsou dva programy: Odborný program a občanský program. V každém z programů budou každoročně vypisována konkrétní témata grantů. Témata, včetně grantových pravidel a žádosti jsou k dispozici na www.foundation.ckrumlov.cz

Další informace :
Zámecké divadlo v Českém Krumlově
Projekty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Správní a dozorčí rada Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Sponzoři příznivci a přátelé Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Statut Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1998
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1999
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2000
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2001
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2002