KKK

Projekty Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov uspořádala od roku svého vzniku (1992) 10 benefičních představení.

Benefice je procesem popularizace fenoménu divadla, zámku, města Český Krumlov. Je to specifická metoda výuky jak se vzdělávat v přístupech k opravdovému kulturnímu mecenášství. Benefice je i místem setkání s příznivci, přáteli, spolupracovníky a konečně i s potencionálními sponzory či jinými přispěvovateli Nadace. Benefice je zároveň znovuoživením historické zkušenosti, obnovením atmosféry zaniklých dovedností, a tedy i pochopením cesty obnovy barokního divadla.

Jedna z prvních beneficí nadace byla v roce 1993 ve Stavovském divadle, kde byl poprvé široké odborné a diplomatické veřejnosti představen fenomén zámeckého barokního divadle.

Pro širokou veřejnost jsou nejznámější benefice pořádané přímo na zámku Český Krumlov. Jsou to například ukázky funkčnosti zámeckého barokního divadla v předvánočním čase, které Nadace čtvrtým rokem včetně prosince 1997 pořádalá pro pozvanou krumlovskou veřejnost. Ta poslední byla již v experimentálním (koncertním a operním) provedení souboru Cappella Accademica.

Perličkami v benefiční činnosti jsou koncerty v Maškarním sále pro pozvané hosty a širokou veřejnost. Většinou jsou tyto koncerty spojené s nějakou další aktivitou, například v roce 1997 byla benefice spojená se seminářem Průsečíky v kulturní krajině a benefice v roce 1998 byla spojena se Slavnostmi pětilisté růže - 20.6.1998 v Maškarním sále.

Další velice exklusivní benefice pak probíhají také mimo teritorium regionu či republiky. Jsou to benefice především ve Spojených státech amerických - v dubnu 1997 ve Washington D.C. ve spolupráci se Zastupitelským úřadem České republiky a v říjnu v New Yorku v St. Stephan Church ve spolupráci s Českým centrem, Asociací české vědy a umění v USA a opět se Zastupitelským úřadem České republiky v USA. Správní rada Nadace barokního divadla je rovněž zavázána hudebnicím ze souboru Poetica Musica New York, které nás již tradičně na beneficích reprezentují.

  • 7. září 1996 - benefiční koncert v Maškarním sále na podporu barokního divadla
  • 24. dubna 1997 - benefice ve Washingtonu
  • 26. října 1998 - benefice v N.Y.
  • 2. června 1998 - benefice ve Washingtonu
  • 20. června 1998 - benefice v Maškarním sále

Projekty nadace

Když se koncem roku 1992 Nadace zakládala, věnoval se značný čas hledání adekvátního názvu. Nakonec byl přijat po konzultaci s Památkovým ústavem České Budějovice český ekvivalent: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Název vystihoval zaměření nadace nejen na cíl obnovy barokního divadla, ale záměrně i na obecnější cíle obnovy celého zámeckého areálu - prioritně však právě zámeckého barokního divadla.

Nadace se za několik posledních let aktivně podílela na organizaci několika seminářů, hudebních festivalů a samozřejmě i projektů konkrétní pomoci na obnově celého areálu zámku. Jedním z nejaktuálnějších projektů bylo spolupodílení se na obnově barokní kaskádové fontány v zámecké zahradě. Nadace kontaktovala v roce 1996 mezinárodní grantovou agenturu Monument World Found se sídlem v N.Y. USA.. Projekt nadace byl posléze vybrán mezi 100 ohrožených památek světa pro rok 1996, a v roce 1997 byla nadaci schválena finanční částka 50.000 USD na obnovu sousoší kaskádové fontány. Byl to vlastně první projekt, který dosáhl mezinárodního úspěchu. Významně ovlivnil dokončení celé stavby s rozpočtem 11 milionů korun, takže již letos v létě se můžeme těšit na slavnostní zprovoznění fontány v barokní zahradě. Nadace vypracovala i projekt na potlačení negativních chemických vlivů v interiéru barokního divadla, kde se jí podařilo spojit jedním projektem řešení negativního vlivu na životní prostředí s obnovou historické památky nejvyššího regionálního významu - barokního divadla. Projekt je v současné době v řízení projektů PHARE.

Zástupci World Monuments Watch při předávání daru na rekonstrukci kaskádové fontány

V roce 1997 nadace získala jako jedna z prvních soukromých iniciativ grant na odboru muzeí MK ČR. Pro tříletý projekt odborné inventarizace fondů barokního divadla byla získána částka přes 1 milion korun.

V roce 1997 Nadace získala grant u regionální rozvojové organizace PHARE -grantový projekt na německou mutaci prezentační nadační publikace.

Několik dalších projektů je vypracováno a průběžně posíláno na české či zahraniční grantové instituce.

Jeden z velice zajímavých a prestižních projektů byl zahájen v květnu 1997. Nadace ve spolupráci s rektorátem Jihočeské university a s Akademií věd ČR připravila první ročník vzdělávacího a odborně popularizačního semináře Průsečíky v kulturní krajině, který zašťitoval starosta Českého Krumlova Ing. Jan Vondrouš.

Projekty nadace:

(jk)