KKK

Petr Peřina

Prof. Petr Peřina narozen 4. 11. 1944

  • 1964 - dokončil Střední umělecko-průmyslovou školu v oboru scénografie
  • 1964 - 1966 - pracoval v divadlech Alfa, Plzeň, Cirkusu Kludský, divadla Oldřicha Stibora Olomouc, v Jihočeském divadle České Budějovice
  • 1966 - 1972 - scénograf v The Town Theatre Ottawa, Ontario, Canada, v National Art Center Ottawa
  • 1972 - 1996 - učí na Dalhousie University, Halifax, Canada, historii scénografie
  • 1990 - jmenován řádným profesorem Dalhousie University Department of Theatre, Halifax
  • 1992 - členem Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov

Profesor Petr Peřina je tvůrcem a nositelem koncepce práce Nadace barokního divadla a svou invencí a zkušenostmi, jakož i znalostmi mezinárodních standardů práce učinil z Nadace jedno z nejprestižnějších pracovišť tohoto oboru. Jeho nezištný přístup, velká míra obětavosti a osobní entuziasmus jsou příkladem a výzvou pro práci celého nadačního týmu. Jeho mimořádné nadání spočívá mj. v tom, že dokáže pojmenovat jevy a dát jim nadčasový rozměr a více než kdo jiný chápe mimořádnost fenoménu zámeckého divadla. Jeho formulace: "barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově je perlou v koruně divadelního dědictví této planety" se stala mottem řady publikací, odborných článků a oficiálních proslovů vztahujících se k zámeckému divadlu v Českém Krumlově.

Osobnost profesora Petra Peřiny jako prezidenta Správní rady Nadace barokního divadla je respektována domácími i zahraničními odborníky a v posledních letech je rozhodujícím přínosem pro dobré jméno Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov.

Kontakt :
Dept. of theatre, Dalhousie University, Halifax, N.S., Canada B3H 3J5
http://www.dal.ca/~thtrwww/thtrfac.html
Telefon: 001-902-49 46 407
Fax: 001-902-49 41 499
E-mail : pperina@is.dal.ca

Adresa :
Petr Peřina
Boženy Němcové 12
370 00, České Budějovice

(kk)