KKK

Možnosti pronájmu prostor v areálu zámku Český Krumlov

Využití jednotlivých prostor Státního hradu a zámku Český Krumlov pro konání kulturních a společenských akcí má v současnosti tyto zásadní formy:

  1. Producentem, organizátorem akce je Správa hradu a zámku Český Krumlov
  2. Producentem akce je jiný subjekt (např. agentury, cestovní kanceláře, jiné organizace.)
  3. Nejčastější formou je pronájem prostor klientovi Správou hradu a zámku (akce trvající do 3 dnů) a Státním památkovým ústavem v Českých Budějovicích (akce trvající déle než 3 dny).

Pro konání kulturních a společenských akcí v areálu zámku Český Krumlov nabízíme

 

Exteriérové prostory:

 

 

 

Interiérové prostory: 

1. Galerijní prostory

 

 

2. Konferenční prostory

 

 

3. Koncertní prostory

 

4. Gastronomické prostory

 

Zájemci o využití prostor zámku pro konání společenských a kulturních akcí musí Správě hradu a zámku zaslat písemný požadavek, ve kterém charakterizují akci a sdělí potřebné informace (termín, délka trvání, počet účastníků a další požadavky). Po oboustranném jednání, při kterém se konkretizují reálné možnosti a vzájemné požadavky je podepsána nájemní smlouva o pronájmu prostor se Správou hradu a zámku Český Krumlov, v případě dlouhodobých akcí (trvajících déle než 3 dny) pak se Státním památkovým ústavem v Českých Budějovicích. Správa zámku pak dbá na osobní jednání a individuální přístup s každým jednotlivým klientem.

Kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov probíhají v zámeckých exteriérech a interiérech, které se vyznačují vysokou historickou hodnotou, a proto je kladen velký důraz na vhodnost akce a ochranu památkových hodnot. Veškeré akce se konají v odpovídajícím historickém prostředí a Správa hradu a zámku preferuje vhodný charakter jednotlivých akcí. Vedle tradičně konaných akcí v historických prostorách (koncerty, semináře, výstavy) jsou možné i netradiční kombinace prostor a druhů akcí (exteriérová produkce kombinovaná se zážitkovou gastronomií, speciální prohlídka kombinovaná s koncertem).

Ceny za pronájem prostor se stanovují dohodou a celková cena zahrnuje: minimální cenu pronájmu prostoru, cenu sjednaných služeb a cenu spotřebovaných energií. Ceny zohledňují zda je akce jednorázová či dlouhodobá, standardní či nestandardní, rozlišují prezentační, kulturní a komerční charakter akcí. K ceně nájmů a služeb se připočítává poplatek za organizační management akce, který činí 5% z celkových nákladů. 

Kompletní poradenství, kontakt:

PhDr. Pavel Slavko
Správa zámku Český Krumlov
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 704 711
Fax: +420 380 704 710
E-mail: castle@ckrumlov.cz 

Ing. Ladislav Vokatý
Studijní centrum Český Krumlov
Zámek čp. 232
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 770 125 399
E-mail: vokaty.ladislav@npu.cz