KKK

Průvodce areálem zámku Český Krumlov

Do areálu zámku v Českém Krumlově se vstupuje od východu z ulice Latrán Červenou branou na I. nádvoří zámku Český Krumlov, nazývané Rejdiště. Vlevo od Červené brány je bývalý objekt Lékárny (Zámek č. p. 46 - Nová lékárna), na něj navazují bývalé konírny - dnes Studijní centrum Český Krumlov (Zámek č. p. 232 - Konírny) a Staré purkrabství (Zámek č. p. 58 - Staré Purkrabství), ve kterém sídlil nejvyšší úředník a správce hradu. Vpravo od Červené brány se nachází bývalá Solnice (Zámek č. p. 57 - Solnice) - původní gotický sklad soli. Následují objekty původní Staré lékárny (Zámek č. p. 66 - Stará lékárna), ledárny a Kovárny. Jednou z hlavních budov pravé strany nádvoří je bývalé stavení panského Pivovaru (Zámek č. p. 65 - Pivovar). Ve stejné budově byla později umístěna knížecí mlékárna s výrobnou sýra. Následuje budova bývalé Nemocnice (Zámek č. p. 184 - Nemocnice) a na samém konci prvního nádvoří stojí domek, ve kterém žil panský puškař (Zámek č. p. 64). Protější stranu zabírají rozsáhlé Kočárovny z 18. století, které zůstaly zachovány v původním rozsahu. V centru nádvoří je parčík s letitou stromovou výsadbou a v samotném středu stojí kamenná kašna ze 16. století (Kašna na I. nádvoří zámku Český Krumlov).

Cesta do zámku pokračuje přes kamenný most, postavený na místě dřívějšího dřevěného padacího mostu. Zdobí jej sochy Panny Marie a svatého Josefa. Most se klene přes hradní příkop (Medvědí příkop na zámku Český Krumlov), ve kterém se již od 16. století chovají medvědi. Průchodem s kamennou bosáží a znakem rodu Schwarzenberků ve vrcholu se vstupuje na II. nádvoří zámku Český Krumlov, do areálu tzv. Dolního hradu. Zde dominuje obytný palác s věží nazývaný "Hrádek" (Zámek č. p. 59 - Hrádek), který je nejstarší částí celého zámeckého komplexu. Zámecká věž (Zámek č. p. 59 - Zámecká věž) byla původně gotická z druhé poloviny 13. století a v roce 1591 byla renesančně upravena. Severní strana nádvoří je vymezena budovou Nového purkrabství (Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství), kde se dnes nachází rozsáhlá zámecká knihovna (Zámecká knihovna v Českém Krumlově). V severním křídle Nového purkrabství má sídlo Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov. Dále navazuje původní schodišťová věž - Máselnice (Zámek č. p. 59 - Máselnice), ve které se zpracovávalo máslo. Jižní stranu II. nádvoří vymezuje budova bývalé Mincovny (Zámek č. p. 59 - Mincovna). Centrum II. nádvoří zámku oživuje kamenické dílo další zámecké kašny (Kašna na II. nádvoří zámku Český Krumlov).

Strmě stoupající chodbou z let 1574-1575 (Chodba spojující II. a III. nádvoří zámku Český Krumlov) spojující II. a III. nádvoří zámku Český Krumlov vede cesta k Hornímu hradu (Zámek č. p. 59 - Horní hrad), který tvoří rozsáhlý komplex budov kolem III. a IV. nádvoří zámku. Renesanční malby na fasádách obou nádvoří, jež znázorňují mytologické výjevy z řeckých a římských dějin, jsou dílem rožmberského dvorského malíře Gabriela de Blonde. Interiéry této části zámku jsou zpřístupněny návštěvníkům ve dvou prohlídkových trasách.

Cesta dále vede do průchodu za IV. nádvořím zámku Český Krumlov, kde se nachází vstup do labyrintu Václavských sklepů (Sklepy IV. nádvoří zámku Český Krumlov), jejichž část je v současné době zpřístupněna jako expozice Agentury českého keramického designu. Přes několikapatrový Plášťový most se prochází na V. nádvoří zámku, kde stojí budova Zámeckého divadla, které je nejkompletněji dochovanou barokní divadelní scénou na světě. Cesta vede dále kolem tzv. Renesančního domu (Zámek č. p. 177 - tzv. Renesanční dům) a směrem vzhůru stoupá doprava k zimní Zámecké jízdárně (Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna) a rovně k hlavnímu vstupu do Zámecké zahrady.

Zámecká zahrada v Českém Krumlově ve tvaru protáhlého obdélníku o rozměrech 750x150 metrů je situována na návrší ve třech odlišných výškových úrovních. Zahradě vévodí Kaskádová fontána s plastikami, jež představují vodní božstva a alegorie ročních dob. Uprostřed zahrady stojí rozkošný rokokový letohrádek Bellarie. Naproti letohrádku se nachází konstrukce tzv. Otáčivého hlediště, přírodní divadelní scény. Cesta sledující podélnou osu zahrady vede kolem dřevěného hudebního pavilonu a na jejím konci je malebné vodní jezírko s ostrůvkem.

Další informace:
Půdorysná dispozice zámku Český Krumlov
Půdorysná dispozice zahrady zámku Český Krumlov

(mh)