KKK

PhDr. Pavel Slavko

Kastelán
Vedoucí správy hradu a zámku Český Krumlov PhDr. Pavel Slavko

Adresa:
Národní památkový ústav v Českých Budějovicích
Správa státního hradu a zámku Český Krumlov
Zámek čp. 59
381 01 Český Krumlov
Česká republika
Tel.: 00420 380 704 712
Fax: 00420 380 704 710
E-mail: slavko.pavel@npu.cz 
www.zamek-ceskykrumlov.cz

Narozen:
2.10.1956

Rodina:
ženatý, 2 děti, dcery, studentky

Universitní a vědecké hodnosti:
1981 - PhDr., Masarykova universita Brno, katedra dějin umění.

Profesionální dráha:
1971 - Střední průmyslová škola keramická v Karlových Varech, obor modelování keramiky.
1976 - Masarykova universita v Brně, katedra dějin umění,
specializace na architekturu 17. a 18. století.
1981 - zaměstnanec Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
1983 - vedoucí oddělení dokumentace movitých a nemovitých
památek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
1989 - vedoucí Správy státního hradu a zámku Český Krumlov.

Převážná část osobní a profesní aktivity je zaměřena na komplexní stavební, restaurátorskou, kulturní a historickou obnovu a na kultivované využití areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO.

Získal jsem praxi a zkušenost v konstruktivním spojení odborné státní správy, neziskové nadační činnosti, nezištné občanské iniciativy.

Získal jsem praxi a zkušenost s řízením, technologiemi a metodikou stavební a restaurátorské obnovy, konzervací movitých i nemovitých památek.

Získal jsem praxi a zkušenost s organizací společenského života, hudebních festivalů, odborných seminářů a konferencí regionálního i mezinárodního standardu.

Koordinace a účast na významných projektech:
1997 - WORLD MONUMENTS WATCH - projekt na finanční pomoci rekonstrukce kaskádové fontány v zámecké zahradě zámku Český Krumlov.
1997 - 2001 - Programový projekt Ministerstva kultury ČR - Evidence a odborná dokumentace fondu zámeckého barokního divadla.
1998 - Phare CBC - EU - projekty související s propagací zámku Český Krumlov a zámeckého barokního divadla.
1998 - 2001 - Projekt Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov.
1999 - 2000 - Raphael - Program EU - projekt obnovy fasády II. nádvoří zámku Český Krumlov.
2000 - 2011 - koordinátor mezinárodní konference „Svět barokního divadla".
2011 - 2015 - řešitel vědeckovýzkumného projektu „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě" - program aplikované vědy a výzkumu národní a kulturní identity (NAKI).

Nadační aktivity:
1992 - zakládající člen Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, člen správní rady nadace, jednatel nadace.
Organizace a koordinace administrativní správy nadace.
Koordinace fundraisingu a odborných kontaktů nadace.
Koordinace grantových projektů nadace.
Koordinace komplexní obnovy zámeckého barokního divadla.
Výzkum a experimentální ověřování principů barokní divadelní praxe a barokních slavností, festivit a zábav.

Členství v organizacích:
1992 - dosud - Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
1998 - 2003 - Sdružení oficiálního informačního systému Český Krumlov
2001 - dosud - KIWANIS klub Český Krumlov
2002 - Perspektiv - Asociace historických divadel v Evropě
2007 - dosud - ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, člen Českého národního komitétu ICOMOS.

Jazykové znalosti:
Částečná znalost angličtiny a němčiny

Publikační činnost (výběr):

SLAVKO, Pavel, FLAŠKOVÁ, Zdena. Zámecké divadlo v Českém Krumlově. 4. vyd. Český Krumlov: Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, 2001.
ZÁLOHA, Jiří, SLAVKO, Pavel. Český Krumlov. Český Krumlov: UNIOS CB, 2000. ISBN 80-86141-15-2.
SLAVKO, Pavel. Dvacet let obnovy zámeckého divadla na Státním hradu a zámku Český Krumlov. In: Svět barokního divadla, sborník přednášek. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, 2003, 213 s.
SLAVKO, Pavel, OLŠAN, Jiří. Barokní slavnosti v zahradách českokrumlovského zámku. In: Svět barokního divadla, sborník přednášek. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, 2007, 135 s.
SLAVKO, Pavel. K historii otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. In: Zprávy památkové péče. Národní památkový ústav - ústřední pracoviště Praha, č. 67 (4/2007), 274 s.
SLAVKO, Pavel. Konzervačná metóda obnovy a prezentacie památek, problematika autenticity pamiatok. In: Monumentorum Tutela, Ochrana pamiatok 23, Památkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava 2010, str. 46.
SLAVKO Pavel, Jančo Milan, Prezentace historických zámeckých divadel - obecná východiska: in Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací, str.124 - 142, Praha 2011, ISBN 978-80-87104-86-6.

Sborník přednášek, China University of Technology, Taipei, Taiwan, 2005: "20years renovation of The Castle Theater at The Český Krumlov Castle".
Sborník přednášek, China University of Technology, Taipei, Taiwan, 2010: "The conservation method of Historical Monument Renovation and Presentation, The Question of Historical Monument Authenticity and Usage".
Sborník přednášek, China University of Technology, Taipei, Taiwan, 2010: „The Relationship between Cultural Properties and Local Resident".
Sborník přednášek, Kinmen Univesity, Taiwan, 2011: „World cultural and natural heritage in the perspective of the UNESCO organization structure and in the perspective of UNESCO basic documents".
Sborník přednášek, China University of Technology, Taipei, Taiwan, 2011: „World cultural and natural heritage in the perspective of the UNESCO organization structure and in the perspective of UNESCO basic documents".
Sborník přednášek, Waseda Univesity, Tokio, Japan, 2011: The Historic Theater on The Map of Europe".

Ediční činnost Nadace barokního divadla:
- redakce, editace: „Svět barokního divadla", sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2004, 2005, 2006. Český Krumlov 2007,
- redakce, editace: „Svět barokního divadla", sborník přednášek z konferencí v Českém Krumlově 2007, 2008, 2009. Český Krumlov, 2010, ISBN 978-80-904545-1-4.

Přednášky (výběr):
2005 - Taiwan, Taipei, China university of Technology, Department of Architecture,
Center for Cultural Site Rehabilitation and Development: The Conservation method of Historical Monument Renovation and Presentation.
2007 - USA, Collonial Williamsburg foundation: Historická divadla 18. století v Evropě
2008 - England, Richmond: Divadelní osvětlení 17. a 18. století
2008 - Japan, Tokio, Waseda univerzity, Forum on the baroque machinery: Rehabilitation of the Castle Theatre in Český Krumlov Castle.
2010 - Taiwan, Taipei, China university of Technology, Department of Architecture,
Center for Cultural Site Rehabilitation and Development: The Relationship between Cultural Properties and Local Resident.
2010 - ČR, ČVÚT Praha, přednáškový cyklus ústavu památkové péče: Slavnosti, zábavy a iluminace ve dvorském prostředí.
2010 - ČR, ČVÚT Praha, přednáškový cyklus ústavu památkové péče: Dobové osvětlení a iluminace 17. a 18. století v ikonografii a v experimentálních realizací.
2011 - ČR, ČVÚT Praha, doktorské studium: Obnova a konzervace historických staveb.
2011- Taiwan, Taipei, China university of Technology, Department of Architecture,
Center for Cultural Site Rehabilitation and Development: World cultural and natural heritage in the perspective of the UNESCO organizational structure and UNESCO basic documents.
2011 - Japan, Tokio, Waseda university, Conference "The Theatre in the 16 - 18th Centuries: Actress, Theatre and Stage, Religion and Education.": The historic Theater on the map of Europe
2011 - ČR, ČVÚT Praha, přednáškový cyklus ústavu památkové péče: Historická divadla na mapě Evropy.

 

Další informace:
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Rejstřík autorů Oficiálního informačního systému 


Seznam článků:
I. nádvoří zámku Český Krumlov
II. nádvoří zámku Český Krumlov
IV. nádvoří zámku Český Krumlov
Obnova zámku Český Krumlov v současnosti a v nejbližších letech