KKK

Staré tzv. ananasové skleníky

Lokace:
Staré skleníky jsou situovány v těsné blízkosti jižní fasády Oranžerie (Zámek č. p. 61 - Oranžerie).

Popis objektu:
V současnosti jsou tvořeny třemi loděmi skleníků se sedlovou chodbou, spojovací chodbou s kotelnou a zděným objektem skladu paliva se sedlovou střechou.

Zámecká zahrada Český Krumlov, ananasové skleníky, historické foto

Stavebně historický vývoj:
I po několikerých přestavbách v tomto století stavba víceméně zachovává původní rozvrh skleníků tak , jak vznikly roku 1844. Plán skleníků (návrh parafovaný knížetem Janem Adolfem II. ze Schwarzenberku) - je doložen v krumlovském archívu - navrhnul úpravu původního starého ananasovníku a rovnoběžně s ním staví další skleník, opět s dvěma loděmi. Tato rozsáhlá stavba (délky 18 sáhů, t.j. 34,14 m) sloužila k množení sazenic ananasů a dále k dopěstování plodů, které byly vítaným zpestřením slavnostních tabulí na dvoře Schwarzenberků nejen v Českém Krumlově, ale byly zasílány i do Prahy a Vídně.

Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově, malířská výzdoba - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století, detail výzdoby stěn dolního patra, kavalír v zahradě s ananasem Pěstování ananasů pokračovalo i ve 20. století (o tom svědčí fotografie z 30. let našeho století z fondů Státního oblastního archívu).

Stavební stav dřevěných konstrukcí skleníků se ale zhoršoval, takže v roce 1955 byla podniknuta generální oprava. Při ní byl starý otopný systém kanálový ve dvou lodích skleníku nahrazen teplovodním vytápěním a zřízena kovová konstrukce sedlové střechy skleníku. Kotel, hutní materiál i skleněné tabulky pocházely z v té době rušených skleníků v zámeckém zahradnictví v Hluboké nad Vltavou. Jedna z lodí skleníku byla ponechána v původním stavu s dřevěnou konstrukcí ( zřítila se v 70. letech ) a další byla demolována a místo ní postaven sklad paliva.

Poslední opravy proběhly v roce 1997, kdy byla dostavěna výše uvedená zřícená loď skleníku .

Současné využití:
Skleníky jsou využívány k pěstování sazenic letniček pro rozsáhlé květinové výsadby v zámecké zahradě a řezaných květin (viz blíže Květinová výzdoba zámku Český Krumlov) .

(jo)