KKK

Paraplíčko - fortifikace

Lokace:
Tzv. paraplíčko je dvoupodlažní zděný objekt obdélníkového půdorysu, ukončený na kratších stranách oválnými baštami. Je situován v jihozápadním rohu areálu zásobního zahradnictví zámku.

Zámek Český Krumlov, vyhlídkový bod Paraplíčko ve svahu nad Rybářskou ulicí, foto: Lubor Mrázek

Popis objektu:
Střední část s pultovou plechovou střechou obsahuje sklepní prostor s valenou klenbou a dvěma klenebními pásy a dále dřevěnou přízemní nástavbu. Na obou koncích je tato část objektu uzavřena oválnými baštami. Jihozápadní bastion je otevřený , jihovýchodní bašta má suterénní část spojenou se sousedním sklepem. Druhé podlaží bašty je tvořeno parapetní zídkou a dřevěnou stříškou deštníkového tvaru, již je díky pákovému mechanismu možno zdvihnout z úrovně parapetu o přibližně jeden metr a umožnit tak návštěvníkovi krásný výhled na českokrumlovské panorama.

Stavebně historický vývoj:
Původní pevnostní objekt pochází zřejmě z 15. století. Valená cihlová klenba s výsečemi je mladšího původu. Sklep byl posléze využíván jako skladiště zeleniny.

Zámek Český Krumlov, Interiér

Zpráva z roku 1815 se zmiňuje o rozhodnutí vybudovat "u staré bašty v dolní části kuchyňské alias Plášťové zahrady" otevřenou vyhlídku na město a okolí. Ke stavbě bylo přikročeno až roku 1824. Vyhlídka dostala během stavby kuželovitou, šindelem krytou střechu, jež spočívala na masivním dřevěném sloupu. Ten byl zapuštěn hluboko skrze klenbu sklepa, kde byl ukryt pákový mechanismus, umožňující pohyb střechy. Kolem parapetní cihelné zídky byla umístěna kruhová dřevěná lavice.

Již roku 1830 došlo k poruše mechanismu - dvě zvedací páky bylo nutno zkrátit a dát jim klikový tvar. Na přelomu 19. a 20. století vznikla nová dřevěná nástavba s pultovou střechou nad střední částí objektu.

Zámek Český Krumlov, Pohled na altán

Po 2. světové válce objekt postupně chátral. V 70. letech byla opravena pultová střecha (místo šindele byla pokryta plechem ). Na konci 80. let došlo i na obnovu stříšky paraplíčka a byly zahájeny úpravy sklepení.

Současné využití:
V současnosti není objekt využit. V souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí vyhlídkové cesty svahem nad Rybářskou ulicí (viz blíže Studie oživení lokality Rybářská), jejíž jedna větev by zde měla procházet, je možno uvažovat i o adaptaci objektu pro poskytování služeb návštěvníkům zámku .

(jo)