Archelogický průzkum II. nádvoří zámku Český Krumlov

Archelogický průzkum II. nádvoří zámku Český Krumlov

.