Výstava kostýmů z depozitáře zámeckého divadla Český Krumlov rekonstruovaných na náklady České spořitelny a.s.

Výstava kostýmů z depozitáře zámeckého divadla Český Krumlov rekonstruovaných na náklady České spořitelny a.s.

.