Vrtaný kamenný sekeromlat z Českého Krumlova - přelom 5. a 4. tisíciletí před Kristem, archeologický nález z I. nádvoří zámku Český Krumlov, kresba Petra Týlešová, 1996

Vrtaný kamenný sekeromlat z Českého Krumlova - přelom 5. a 4. tisíciletí před Kristem, archeologický nález z I. nádvoří zámku Český Krumlov, kresba Petra Týlešová, 1996

.