Zlomky pravěkých keramických nádob z výzkumu na českokrumlovském hradě, archeologický nález z II. nádvoří, kresba Petra Týlešová, 1996.

Zlomky pravěkých keramických nádob z výzkumu na českokrumlovském hradě, archeologický nález z II. nádvoří, kresba Petra Týlešová, 1996.

.