Zámecká knihovna v Českém Krumlově, detail knihovního fondu ze 17.století

Zámecká knihovna v Českém Krumlově, detail knihovního fondu ze 17.století

.