Restaurátorský průzkum originální barevnosti vikýře lucerny Zámecké věže v Českém Krumlově, foto: Pavel Slavko

Restaurátorský průzkum originální barevnosti vikýře lucerny Zámecké věže v Českém Krumlově, foto: Pavel Slavko

.