II. nádvoří zámku Český Krumlov, akvarel

II. nádvoří zámku Český Krumlov, akvarel

.