Český Krumlov - hrad, plocha druhého nádvoří během archeologického výzkumu v roce 1995, foto: Michal Ernée, 1995

Český Krumlov - hrad, plocha druhého nádvoří během archeologického výzkumu v roce 1995, foto: Michal  Ernée, 1995

.