Anděl štítonoš s erbem pánů z Rožmberka, Český Krumlov – hrad, kresba Jan Votava, 1998

Anděl štítonoš s erbem pánů z Rožmberka, Český Krumlov – hrad, kresba Jan Votava, 1998

.