I. nádvoří zámku Český Krumlov, pohled na objekty č.p. 184 a 195, 2000, foto: Pavel Slavko

I. nádvoří zámku Český Krumlov, pohled na objekty č.p. 184 a 195, 2000, foto: Pavel Slavko

.