II. nádvoří zámku Český Krumlov, pohled na Horní hrad, 2000, foto: Pavel Slavko

II. nádvoří zámku Český Krumlov, pohled na Horní hrad, 2000, foto: Pavel Slavko

.