Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, předání sponzorského daru Nadaci od firmy Léčiva v roce 2000, 2000, foto: Hana Kučerová

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, předání sponzorského daru Nadaci od firmy Léčiva v roce 2000, 2000, foto: Hana Kučerová

.