Český Krumlov, Verbindungsgang, Verbindung des Schlossgartens mit dem Renaissancehaus - Südffassade, 2000, Foto: Lubor Mrázek

Český Krumlov, Verbindungsgang, Verbindung des Schlossgartens mit dem Renaissancehaus - Südffassade, 2000, Foto: Lubor Mrázek

.