KKK

Chodba spojující II. a III. nádvoří zámku Český Krumlov

Chodba mezi II. a III. nádvořím zámku Český Krumlov Chodba spojující II. a III. nádvoří zámku byla zbudována předposledním vladařem rožmberského domu, Vilémem z Rožmberka, kolem roku 1577. Dokládá to datace s Vilémovým erbem na vrcholu bosovaného vstupního portálu. Stavba chodby byla vyvolána potřebou náležitého vjezdu do Horního hradu (Zámek č. p. 59 - Horní hrad) z této strany. Dříve komunikaci zajišťoval nepohodlný dřevěný mostek pro pěší, který vedl nad hradním příkopem ze schodišťové věže (dnes Zámek č. p. 59 - Máselnice) do Horního hradu.

V rámci celkových přestaveb hradu na renesanční zámek byl zasypán příkop z jižní strany a přistavěna nová část k zámku. Zároveň byla zbudována klenutá chodba s prudkým stoupáním a dřevěnou povalovou podlahou. Klenutá chodba je vyzdobena byla malovanými znaky, kterým dominuje velká pětilistá rožmberská růže, hřebínky kleneb jsou zdobeny rostlinným dekorem. Vyhlídka na jižní straně chodby skýtá neopakovatelný pohled na panorama historického jádra města a jeho zasazení do okolní krajiny.

(ds)