KKK

Zámecké divadlo v Českém Krumlově

Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově stojí na V. nádvoří zámku Český Krumlov za hradním příkopem v blízkosti západního zámeckého křídla, se kterým je spojeno tzv. Plášťovým mostem s krytou spojovací chodbou vedoucí z Maškarního sálu do knížecí lóže zámeckého divadla.

První nepřímé zprávy o počátcích divadelní kultury na zámku v Českém Krumlově pocházejí z konce 15. století. Ke skutečnému rozkvětu divadelního života pak došlo za vlády Viléma a Petra Voka z Rožmberka v 2. polovině 16. století. V roce 1675 nechal kníže Jan Kristián I. z Eggenberku vybudovat divadelní scénu v tzv. Jelením sále krumlovského zámku, avšak již v letech 1680 - 1682 dal postavit novou samostatnou divadelní budovu na V. nádvoří, tedy v místech, kde stojí dodnes zachované divadlo. V letech 1765 - 1766 byla Josefem Adamem ze Schwarzenberku tato budova upravena, vybavena novým zařízením a dekoracemi. Unikátní techniku na výměnu kulis a ostatních dekorací zhotovil vídeňský tesař Lorenz Makh, nástěnné malby, dekorace stropu, opona a kulisy byly vytvořeny rovněž vídeňskými malíři - Hans Wetschel a Leo Märkl.

Pohled na V. nádvoří zámku Český Krumlov, 2000, foto: Lubor Mrázek

Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Původní divadelní fond je dochován jak v předmětných reáliích - budova, hlediště, orchestřiště, jeviště, jevištní technika (tzv. mašinerie), dekorace,

..

kostýmy, rekvisity, osvětlovací technika, hasicí prostředky atd., tak i v bohaté archívní dokumentaci - libreta, scénáře, texty, partitury, notový materiál, inventáře, účty, ikonografický materiál a jiné informace o divadelním životě 17. - 19. století.

Hlediště zámeckého divadla v Českém Krumlově, 1999, foto: Věroslav Škrabánek

S krumlovským barokním divadlem je srovnatelné pouze švédské královské divadlo v Drottningholmu u Stockholmu z roku 1766, které se rovněž dochovalo i se svým technickým zařízením, jehož dekorace jsou ovšem až ze 70. let 18. století a vykazují již klasicistní rysy. Krumlovské dekorace naproti tomu vycházejí ze stylu ilusivního evropského baroka, jehož nejvýznamnějším představitelem byl italský scénograf a vídeňský dvorní divadelní architekt Giuseppe Galli - Bibiena.

Jeviště zámeckého divadla v Českém Krumlově - scéna zahrada, 1999, foto: Věroslav Škrabánek

V letech 1966 - 1997 bylo divadlo uzavřeno pro veřejnost a po ukončení podstatné části restaurátorských prací byl v září 1997 zahájen zkušební prohlídkový provoz.

(om)

Další informace: