KKK

Dispozice budovy zámeckého divadla

Krumlovské zámecké divadlo je samostatná zděná budova na obdélném půdorysu, dosud dochovaná v původním stavu, zevně se uplatňující jako hladká kubická hmota, pročleněná hlavně vstupními dveřními otvory v přízemí a sdruženými okny ve dvou výškových úrovních.

Hlavním vstupem se vchází do malé předsíně, z níž vede několik schodů do vlastního hlediště. Po pravé straně předsíně je malá místnost, dříve šatna, dnes je v ní umístěno technické zázemí s elektroinstalací.

V přízemí je situováno hlediště (Hlediště zámeckého divadla) s hlavním i bočním vstupem, orchestřiště, jeviště (Jeviště zámeckého divadla) a v jihovýchodním rohu hlediště točité schody na balkon.

Větší část přízemí zabírá jeviště se dvěma šatnami. Z jeviště je dvěma dřevěnými schodišti umožněn přístup na ochoz v úrovni prvního patra a jedno dřevěné schodiště zpřístupňuje chodbu vedoucí podél severní obvodové zdi prvního patra do knížecí lóže. V západním čele jeviště je provozní vstup do divadla.

První patro tvoří opět prostor jeviště s ochozem, ze kterého je několika dřevěnými schody přístupné provaziště, dále prostor hlediště se dvěma postranními balkóny a knížecí lóží v čele. Přístup do knížecí lóže je jednak z obou balkónů, hlavní přístup je ze zadní chodby, která navazuje na spojovací chodbu Plášťového mostu. Podél severní obvodové zdi divadla vede úzká chodba spojující přízemí jeviště s chodbou za knížecí lóží. Přízemí hlediště a balkon spojuje dřevěné točité schodiště.

Provaziště zabírá prostor nad celou plochou jeviště. Ve zbývající části prostoru je konstrukce stropu nad hledištěm.

Krov tvoří dvě podélné sedlové střechy se středním úžlabím. Úžlabí bylo v pozdějších letech zakryto, neboť navátý sníh a déšť způsobovaly časté poruchy krytiny a do objektu zatékalo. Jižní část krovu prochází krytá chodba, spojující přes Plášťový most zámek se zámeckou zahradou. Na východním konci objektu je schodiště spojující tuto krytou chodbu s chodbou v prvním patře Plášťového mostu, a tím i s divadlem. Přístup do krovu je dvěma schodišti z provaziště. Krov divadla je propojen dvěma dveřmi ve štítové zdi s krovem tzv. Renesančního domu (Zámek č. p. 177 - tzv. Renesanční dům).

Další informace:

(om)