KKK

Jeviště zámeckého divadla

Je charakteristické pro divadla ze 17. a 18. století tím, že hloubka jeviště je téměř jednou tak velká než hloubka hlediště.

Jeviště barokního kukátkového typu má tyto rozměry: šířka v místech styku s hledištěm je 16,60 m, vzadu 16,20 m. Největší hloubka je 23,40 - 24,00 (šikmá stěna), hloubka vlastní hrací plochy je vpravo 18 m, vlevo 15,80 m, výška od jevištní podlahy k provazišti je 7,40 m, ke střeše 9,60 - 9,80 m (mírně šikmá). Vlastní portál má šířku 12,00 - 9,20 m, výšku 6 m (vzadu) - 6,80 m (vpředu).

Jeviště zámeckého divadla v Českém Krumlově, konstrukce jeviště bez dekorací

Podjevištní prostor, zaujímající celou plochu jeviště je vysoký celkem 2,20 m. Jeviště ve smyslu rozvinutého barokního typu bylo vybaveno systémem plochých postranních kulis vytvářejících pět ulic a sbíhajících se do hloubky jeviště.

Jeviště zámeckého divadla v Českém Krumlově, kompletace scény

Zámecké divadlo v Českém Krumlově, celkový pohled, na jevišti dekorace

Další informace:

(om)