KKK

Kostýmy a rekvizity zámeckého divadla

Divadelní kostým, depozitář zámeckého divadla v Českém Krumlově, kolem roku 1740 Bohaté vybavení krumlovské zámecké divadelní garderoby v době eggenberské (tj. v poslední třetině 17. století) můžeme dnes spíše jen tušit z početných archivních dokladů, obsahujících výčet materiálů nakoupených pro kostýmy v jednotlivých letech. Do dnešní doby se z této doby dochovaly pouhé tři kostýmy: mužský soukenný oděv ve dvou exemplářích a černá pláštěnka z hedvábného sametu.

Během 18. století a 19. století byla krumlovská garderoba postupně rozšiřována. Zachovaná kolekce, čítající dnes téměř 581 kusů, je velice různorodá typologicky, použitým materiálem i způsobem řemeslného zpracování.

Nejatraktivnější a po stránce uměleckořemeslné nejhodnotnější je několik nákladně zdobených kostýmů, které pocházejí přibližně ze 40. let 18. století a nápadně připomínají skvělé kostýmní návrhy vídeňského scénografa a návrháře divadelních kostýmů Antonia Daniela Bertolliho. Jedná se nepochybně o kostýmy pro italskou heroickou operu (tzv. opera seria). Odpovídají barokní představě o úboru antického hrdiny. Jejich střih je zcela podřízen pravidlům dobové módy. Antikizující prvky naznačují jen určité prvky. V nejvýraznějším případě jsou to našívané látkové šupiny v partii ramen a pasu představující na vínově červeném kabátci šupinovou zbroj. Jen nepatrně věrohodněji se antikizujícímu tvarosloví přibližují drobnější oděvní doplňky: šitá hedvábná čapka ve tvaru antické přílby, dva krátké kyrysy z plechových šupinových plátků, kolekce příleb z plechu a papírmaše aj.

Zajímavá je rovněž skutečnost, že na stěnách Maškarního sálu, který v roce 1748 vymaloval malíř Josef Lederer, se setkáváme s postavami oblečenými do kostýmů, z nichž některé jsou podnes uloženy v krumlovské garderobě. Jmenujme alespoň černý kouzelnický a růžový "turecký" plášť, bílou pierotskou halenu, vyšívanou jihočeskou krojovou zástěrku či tmavofialový, žlutými průstřihy zdobený pánský kostým v renesančním stylu.

Kostýmy a rekvizity zámeckého divadla v Českém Krumlově, divadelní kostým, kolem roku 1740

Výjimečné místo zaujímá ve sbírce modrá soukenná vesta, zdobená množstvím zelených prýmků a knoflíčků, ve které se v jednom z okenních výklenků Maškarního sálu zpodobnil sám malíř Lederer.

Kostýmy a rekvizity zámeckého divadla v Českém Krumlově, divadelní kostým, kolem roku 1760

Nejpočetnější skupinu krumlovských kostýmů lze časově zařadit zhruba do poslední třetiny 18. století - tedy do doby po schwarzenberské přestavbě divadla v letech 1766 - 1767.

Kostýmy a rekvizity zámeckého divadla v Českém Krumlově, divadelní kostým, kolem roku 1761

Při konfrontaci inventáře z roku 1807 s dnešním stavem zámecké garderoby můžeme řadu kusů spolehlivě identifikovat. Za zmínku stojí např. plátěné taneční kostýmy rybářů, obleky pro dětskou taneční skupinu nebo livreje pro členy zámecké kapely. Oblibu pantomim a commedie dell´arte připomínají dvě bílé pierotské haleny, či pruhovaný oblek patřící snad postavě Mezetina.

V zámeckých depositářích se dále dochovalo několik drobnějších rekvisit jako Amorův luk a toulec, turbany, botky představující nestvůrné tlapy a drápy, dvojí kroužkové brnění s přílbami, harlekýnova plácačka a lékařská stříkačka.

Divadelní rekvizita - vůz, depozitář zámeckého divadla v Českém Krumlově .. Kostýmy a rekvizity zámeckého divadla v Českém Krumlově, divadelní rekvizita - pomerančovník

I když snad původ některých těchto rekvisit je pozdější (např. plechový drak), všechny svým charakterem odpovídají tradici barokního divadla. Byly nedílnou součástí scény a vzhledem k jejich ojedinělosti v našich poměrech je jejich cena neobyčejně velká.

V současné době lze vybrané zrestaurované kostýmy shlédnout na výstavě barokních kostýmů v budově Mincovny na II. nádvoří zámku (Zámek č. p. 59 - Mincovna).

Zámecké divadlo v Českém Krumlově, divadelní kostým, oboustranný kabát, 2. třetina 18. století, 1999, foto: Věroslav Škrabánek  Zámecké divadlo v Českém Krumlově, divadelní kostým pláštěnka, 1. polovina 18. století, 1999, foto: Věroslav Škrabánek

(om)