KKK

Schwanzenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla

S divadelní praxí souviselo shromažďování divadelních libret, textů, vzorníků kostýmů či scénických produkcí a především hudebního materiálu. Hudební sbírka, čítající několik tisíc položek, se v případě několika stovek děl vztahuje k divadelnímu repertoáru. Mezi autory najdeme jména jako např. Christoph Willibald Gluck, Antoine Dauvergne, André Francois Philidor, Johann Adolph Hasse, Domenico Fischietti, Niccolo Piccinni, Giuseppe Scarlatti, Antonio Sacchini, Tomaso Traetta, Florian Leopold Gassmann, Giovanni Paisiello, Antonio Salieri, Vojtěch Jírovec a další. Z oper těchto autorů se v Krumlově až na jedinou výjimku patrně nehrála ani jediná.

Schwarzenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla, kostýmový návrh, polovina 18. století Schwarzenberská sbírka teatrálií a repertoáru divadla, kostýmový návrh, polovina 18. století

Neexistují archivní doklady o velkých divadelních aktivitách v zámeckém divadle krátce po jeho postavení ani později. Vždy se jednalo o ojedinělá představení. Rovněž tvrzení, že do Krumlova jezdily herecké společnosti, aby bavily zámeckou společnost, neodpovídá patrně skutečnosti. V prvních letech trvání divadla zde hráli jen členové knížecí rodiny, jejich příbuzní a přátelé. Někdy vypomáhali při představeních někteří knížecí zaměstnanci.

Opera Giuseppe Scarlattiho z roku 1768

Nejvýznamnějším divadelním projektem v zámeckém divadle v 18. století bylo nepochybně slavnostní představení u příležitosti oslav svatby knížecího syna Jana Nepomuka ze Schwarzenberku 24. července 1768. Bylo to zároveň první představení v zámeckém divadle po jeho přestavbě. Na programu byla komická

Kostýmové návrhy A. D. Bertoliho Kostýmové návrhy A. D. Bertoliho

opera nazvaná Dove e\' amore, e\' gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost). Autorem byl italský skladatel Giuseppe Scarlatti (1712 - 1777), učitel zpěvu knížecích dcer. Účinkovali členové rodiny a přátelé. Notový materiál se zachoval v úplnosti v hudební sbírce Státního oblastního archívu Třeboň, pobočka Český Krumlov. Během léta 1768 se v zámeckém divadle hrála ještě blíže neurčená francouzská a německá komedie s pantomimou. Dosavadní průzkum archivních pramenů však však jen paradoxně velmi málo potvrzuje předpokládaný bohatý divadelní život v zámeckém barokním divadle v 18. století v konfrontaci s neuvěřitelnou šíří dochovaného divadelního inventáře.

(om)