KKK

Kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov patřil svým významem odedávna mezi nejdůležitější centra kultury v Českých zemích. Český Krumlov jako správní centrum rozsáhlého panství byl místem mnoha uměleckých a kulturních aktivit, které vyplynuly především z postavení a kulturního rozhledu vladařů. Kultura byla nejenom prostředkem k vlastní prezentaci, ale pomáhala i všeobecné prosperitě místa. Vysoká úroveň kulturních a společenských aktivit na zámku Český Krumlov za posledních několik staletí je výzvou a povinností pokračovat ve vysokém standardu i v dnešní produkci.

Gabriela Demeterová a Collegium českých filharmoniků, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 10. 8. 2001, foto: Lubor Mrázek ..

Mnoho významných návštěv na zámku Český Krumlov potvrzuje, že Český Krumlov a jeho kulturně společenské aktivity jsou oblíbené i dnes.

Zámek Český Krumlov disponuje atraktivními exteriérovými a interiérovými prostorami. Právě takové prostory jsou ideální pro akce s dobovým charakterem, které nabízí návštěvníkům možnost zažít autentickou atmosféru.

Zámek Český Krumlov, večerní koncert Mezinárodního hudebního festivalu na II. zámeckém nádvoří, srpen  1999, foto: Lubor Mrázek

Idea zpřístupnit prostory zámeckých interiérů či exteriérů k pořádání koncertů klasické hudby a dalších společenských aktivit našla dnes své uplatnění. Velká nabídka interiérů z jednotlivých historických období je v letních měsících téměř každodenně využívána ke koncertním, divadelním, gastronomickým a dalším společenským akcím. Celkový vysoký standard prostředí a nabízené aktivity uspokojí i ty nejnáročnější návštěvníky.

Kromě koncertů klasické hudby či divadelních představení na otáčivém hledišti lze navštívit v rámci kulturních akcí i několik galerijních prostor s instalovanými výstavami, jako například výstavu kostýmů z barokního zámeckého divadla, nebo výstavu keramické tvorby Agentury českého keramického designu Český Krumlov.

Mezinárodní galerie keramické tvorby ve Václavských sklepích zámku Český Krumlov, 2000

Divácky velice žádané jsou projekty agentury Auviex s.r.o., která využívá exteriérových prostor na pořádání večerních hudebních projektů, především v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Nelze opomenout i tradiční hudební prohlídky nazvané "Hudba v proměnách času", které v době konání Festivalu komorní hudby Český Krumlov oživují zámecké interiéry dobovou hudbou.

Festival komorní hudby - Hudba v proměnách času, hudební prohlídky zámku Český Krumlov Záběr z koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 1997

Nejprestižnější společenskou událostí pak bývají společenské akce v Maškarním nebo Zrcadlovém sále. Projekty zážitkové gastronomie, které navazují na recepce či rauty, splňují i ty nejnáročnější podmínky pro prezentaci klientů.

Rautový stůl v Zrcadlovém sále zámku Český Krumlov

Své místo mají i nekomerční aktivity, především hudební soutěže pro mladé interprety, jako např. Concertino Praga či benefice.

Kulturní oživení zámku však může být i zcela spontánní. Nejednou se již stalo, že se zámecká nádvoří proměnila na několik minut v koncertní sál či středověkou dvoranu, aby svou starobylostí vytvořila příjemné prostředí pro moderní pěvecké sbory nebo renesanční šermíře v ukázce dobového souboje.

Další informace:

Kulturní a společenské aktivity na zámku Český Krumlov:

Lucie Bílá při zkoušce na kocert muzikálových melodií, Mezinárodní hudební festival, 11. 8. 2001, foto: Lubor Mrázek Hudební festivaly
Festival komorní hudby Český Krumlov
Festival staré hudby
Klavírní festival
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Koncerty mimo rámec uvedených festivalů
Akademie barokní opery

Divadelní představení
Otáčivé hlediště, Jihočeské Divadlo
Zkušební produkce v zámeckém divadle
Příležitostná vystoupení divadelních a loutkohereckých souborů

Hudební soutěže
Concertino Praga

Zážitková gastronomie v zámeckých interiérech
Gastronomické služby v areálu zámku Český Krumlov

Tiskové konference

Mezinárodní galerie keramické tvorby ve Václavských sklepích zámku Český Krumlov, 2001, foto: Lubor Mrázek Konference a semináře
Ekofilm

Výstavy
Agentura českého keramického designu
Galerie Doxa

Prezentační akce

Státní oficiální návštěvy
Významné návštěvy města a zámku Český Krumlov v letošním roce

..Tematicky zaměřené exklusivní prohlídky zámku