KKK

Historie zámecké zahrady v Českém Krumlově

Českokrumlovská zámecká zahrada prošla od svého založení ke konci 17. století složitým vývojem, který věrně odrážel dobový stylový vývoj zahradního umění. Zahrada vznikla na raně barokním kompozičním schématu, později se v její podobě projevil duch vídeňského rokoka.

Historický plán zámecké zahrady v Českém Krumlově

Od konce 18. století byla složitá rokoková zahrada postupně měněna jednoduchými klasicistními úpravami. V 19. století byl vzhled zahrady radikálně změněn ve stylu tzv. anglického parku. V posledních třech desetiletích 20. století probíhá postupná památková obnova a restaurování zahrady.

Další informace:
Založení zámecké barokní zahrady
Zámecká zahrada v 18. století
Zámecká zahrada v 19. století
Zámecká zahrada ve 20. století

(jo)