KKK

Zámek č. p. 196

Zámek č. p. 196

Lokace:
Dům je součástí řady někdejších hospodářských objektů, přistavěných postupně ke středověkému opevnění ze 14. stol. v prostoru dnešního I. nádvoří zámku Český Krumlov.

Popis objektu:
Mimořádně rozsáhlý objekt délky 37 m se nachází při severním líci hradby. Mohutná hmota dvoupatrové budovy je kryta valbovou střechou. Celý prostor pod objektem zabírají sklepy sklenuté valenými klenbami na střední pilíře.

Stavebně historický vývoj:
Stavení z poloviny 16. století bylo vybudováno v souvislosti s přilehlým pivovarem jako sladovna v patře s humny (sýpkou). Rok 1624 dala nová eggenberská vrchnost přemístit pivovar do zrušené rožmberské zbrojnice. To přineslo všem objektům renesančního pivovaru významné změny funkční i stavební. Roku 1654 nastavil stavitel Antonio Perti nad přízemí ještě patro a nechal udělat nový krov.

Funkce sýpky zůstala i po této přestavbě zachována.V přízemí byl v první polovině 19. století zřízen sklad železa. Ve snaze o ulehčení bytové krize počátkem 20. století byla navržena adaptace prostorů skladu železa na čtyři jednopokojové dělnické byty v levé části a jeden větší byt v části pravé. Realizována byla však jen levá část, později spojená ve dva byty větší. Do roku 1944 se v budově také nacházela napínací dílna.

Významné architektonické detaily:
Z architektonického hlediska je budova zajímavá svou velkorysou hmotou a mohutnou střechou.