KKK

Zámek č. p. 64

Zámek č. p. 64

Lokace :
Dům stojí na západním konci řadové zástavby, v minulosti přistavované ke středověkému opevnění ze 14. století na dnešním I. nádvoří zámku Český Krumlov.

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou nárožní budovu kosodélného tvaru, která je pro svou polohu značně dominantní vůči svému okolí. Místnosti v obou podlažích jsou plochostropé, pouze v přízemí je klenutá místnost, bývalá černá kuchyně.

Stavebně historický vývoj:
Severní a západní průčelí opisuje zeď původního gotického opevnění, a tím je dán nepravidelný tvar budovy. Objekt jinak nemá hlubší historické základy a je klasicistní novostavbou. Vnitřní dispozice se zachovala bez větších stavebních zásahů z doby výstavby.

Historie obyvatel domu :
Dům byl postaven kolem roku 1800 jako obydlí a dílna panského puškaře, který zde žil až do poloviny 19. století. Později v něm byli ubytováni dva úředníci stavebního ředitelství a střídání ubytovaných úředníků tu pokračovalo až do počátku 20. století.