KKK

Kašna na I. nádvoří zámku

Kašna se nachází uprostřed parčíku na I. nádvoří zámku Český Krumlov, bývalém rejdišti. Přesná doba vzniku této kašny není známa, dá se ale usuzovat podle pětilisté růže na středním sloupku pod vodním výtokem, že byla zbudována před rokem 1601, kdy Petr Vok z Rožmberka prodal Český Krumlov císaři Rudolfovi II. Habsburskému. Dalším vodítkem při zjišťování doby vzniku pro nás může být zavedení vody do těchto míst v letech 1560 - 1561. Kašna je datována rokem 1561.

Kašna na I. nádvoří zámku Český Krumlov

Původně stála kašna na jiném místě, asi tam, kde jsou dnes dřevěné stánky s občerstvením, tedy poněkud dále severozápadním směrem. Počátkem 17. století přestala kašna dočasně plnit svou funkci. Vznikla tehdy potřeba vlastního vodního zdroje uvnitř hradeb, nezávislého na zdrojích vnějších. Těmto požadavkům ovšem vodovod z vrchu Kletě, kterým byla kašna napájena, nevyhovoval (Zámecké vodovody). Proto byla v letech 1618 - 1619 vykopána na rejdišti studna nová. Někdy v druhé polovině 17. století byla kamenná kašna znovu uvedena do provozu.V roce 1853 byl na příkaz Jana Adolfa II. ze Schwarzenberku upraven celý prostor rejdiště, který tenkrát zaplňovaly zahrádky. Zahrádky byly zrušeny, přilehlé kočárovny (Zámek - Kočárovny)byly opraveny a vyrovnán terén tohoto nádvoří. Do středu tohoto upraveného nádvoří byla přesunuta kašna a okolí bylo osázeno stromy.

Dnes již mohutné a vzrostlé stromy společně s kašnou tvoří malou klidovou zónu na hlavní přístupové komunikaci do areálu zámku.

(ds)