KKK

Zámek - Kočárovny

Lokace:
Dva objekty kočároven leží v severním zákoutí I. nádvoří zámku Český Krumlov před tzv. "dlouhou stájí" v suterénu Zámku č. p. 59 - Nového purkrabství.

Zámek Český Krumlov - Kočárovny, 2000, foto: Pavel Slavko

Popis objektu:
Jedná se o přízemní dvoudílná stavení vzájemně oddělená vjezdem do bývalé stáje. Zadní stěnou objekt přiléhá k renesančnímu opevnění z roku 1619. Konstrukce budov je velmi jednoduchá, základem jsou zděné pilířky, mezi kterými jsou dřevěná dvoukřídlá vrata. Interiéry jsou nejednotné s průhledem do krovu, s trámovým stropem, další se štukovým stropem. Příčky mezi jednotlivými kójemi jsou vesměs zděné. Celé stavení je zastřešeno pultovou střechou.

Stavebně historický vývoj:
Vznik kočároven lze předpokládat nejpozději na počátku 18. stol., neboť frekvence knížecích návštěv a provoz početného úřednického aparátu si v té době vyžádal jejich zřízení. 23. 12. 1774 vypukl požár, který postihl severní část I. nádvoří a jak se uvádí, došlo také ke zničení "vozoven". Již roku 1775 byly kočárovny obnoveny v původním rozsahu. V nezměněném stavu vydržely až do roku 1939, kdy byly během dvou let adaptovány na garáže.

Současné využití:
Garáže

(ds)