KKK

Zámek č. p. 232 - Konírny

Lokace:
Objekt bývalých koníren se nachází na levé straně vstupního prostoru I. nádvoří zámku Český Krumlov.

Studijní centrum Český Krumlov

Popis objektu:
Vnější výraz budovy pochází z přestavby roku 1878, kdy došlo i ke změně úrovní jednotlivých podlaží. Dnes je budova dvoupatrová, nepodsklepená, s vestavěným novodobým podkrovím. Původním krovem kdysi procházela spojovací chodba spojující zámek s minoritským klášterem. Z jedné strany vedla ze Zámku č. p. 58 - Staré purkrabství a na druhé pokračovala přes Zámek č. p. 46 - Nová lékárna a Červenou bránu.

Stavebně historický vývoj:
Základní obvodové zdivo budovy zřejmě pochází až z renesance, je ale pravděpodobné, že již ve středověku zde bývala stáj menších rozměrů. V období renesance byla úroveň stájí v přízemí o něco níže pod úrovní terénu nádvoří. Nad klenbami konírny byla tři patra včetně podkroví využívaná jako sýpky. Kromě statického zajištění v roce 1717 neprošla budova výraznými stavebními úpravami až do roku 1878, kdy byla tehdy "zásobní stáj" přestavěna. Úroveň podlahy přízemí byla srovnána s úrovní terénu nádvoří, strhly se stávající klenby a vznikla třílodní sloupová síň s křížovými klenbami. Takto byl prostor stáje řešen v obou krajních traktech. Prostřední trakt nadále sloužil jako vstupní. Nad klenbami bylo navrženo jediné plochostropé patro. V nové podobě sloužila stáj i zmenšená sýpka další desetiletí jen s drobnou údržbou. V roce 1938 se správa panství rozhodla odstranit stájový provoz a adaptovat budovu na kancelářské prostory. V průběhu roku 1939 si však místní stranická organizace nacistické NSDAP vybrala pravou polovinu přestavované stáje v přízemí pro zřízení slavnostní shromažďovací haly. Ta zde byla zřizována do roku 1944. Ostatní prostory byly přestavěny podle původního návrhu na kanceláře. Roku 1946 převzala kanceláře správa velkostatku a v padesátých letech složky veřejné bezpečnosti. Později působila v prostorech Sloupové síně prodejní galerie Doxa, prezentující originální a osobitá díla sklářského řemesla ve spektru od užitného umění až k uměleckým originálům českého výtvarného umění a designu. Zbývající kapacita budovy zůstala nevyužitá a chátrala. V letech 2015 – 2016 prošel objekt citlivou rekonstrukci ve stylu 40. / 50. let minulého století a vznikl prostor pro studijní pobyty, konference a setkání odborníků z tuzemska i zahraničí.

Možnosti pronájmu v areálu zámku Český Krumlov 

Současné využití:
Dnes je v budově Studijní centrum Český Krumlov

(ds)

Archivní fotografie:
Původní fotografie k článku před rekonstrukcí v letech 2015-2016