KKK

Zámek - Kovárna

Lokace:

Dnešní nečíslovaný objekt bývalé panské kovárny je součástí řady hospodářských a obytných objektů, jimiž bylo od konce středověku zastavováno předhradí (Rejdiště), dnešní I. nádvoří zámku Český Krumlov.

Popis objektu:
Jedná se o zděné, nízké jednopatrové stavení se široce předstupující střechou na pravé straně a na boku s rozšířením v prostor, kde bylo zřejmě místo pro vlastní kování koní. Všechny vnitřní prostory hlavní budovy jsou klenuté polokruhově valenými klenbami s trojúhelnými výsečemi.

Stavebně historický vývoj:
V roce 1654 stavitel Antonio Perti upravil tento objekt u pivovaru na kovárnu. Z této doby je zachován záznam o zbudování tří nových komínů a zaklenutí místností. V kovárně došlo k zvětšení oken a zhotovení nového krovu. Od té doby objekt procházel pouze drobnou údržbou. Celkový vzhled budovy je v souladu se svým původním určením a dokresluje tak malebnost každodenního života zámeckého prostředí na jeho hospodářském nádvoří.

Historie obyvatel domu:
Dům, původně patřící k pivovaru, byl po jeho zrušení v roce 1654 přestavěn na kovárnu. K tomuto účelu sloužila až do začátku dvacátého století. V roce 1943 je zde již plánem dokumentován byt panského kočího.

Současné využití:
Zámecká kovárna - kovářské muzeum

(ds)