KKK

Rekonstrukce medvědího příkopu

Medvědi hnědí jsou chováni na českokrumlovském zámku již od doby Rožmberků. Snad nejvíce přitahují malé návštěvníky zámku. V létě jsou dětmi mříže kolem obou výběhů doslova obsypány. Úroveň výběhů umístěných v Medvědím příkopu však v poslední době zdaleka nevyhovovala moderním nárokům na chov těchto krásných zvířat a jejich celková rekonstrukce se jevila jako nezbytná. Plánovaná rekonstrukce medvědária byla postavena na kompromisu do značné míry protichůdných požadavků ochrany památkové péče a potřeb chovatelských a estetických. Medvědárium nebylo možné rozšířit, a tak se jeho stávající, poměrně malá plocha musela dokonale využít k tomu, aby sloužila kvalitnímu životu jeho medvědích obyvatel.

Pohled do prvního medvědího výběhu zámeckého medvědária ze středové lávky (stav po rekonstrukci, která proběhla v letech 1995-99), foto: Pavel Slavko

Medvědí teritoria v přírodě pokrývají několik desítek hektarů a u zvířat zavřených na ploše čítající několik stovek metrů čtverečních dochází často ke stresu způsobeném omezením aktivity a možnosti volného pohybu. Jedním z projevů stresu je tzv. "medvědaření", kdy zvíře monotónně kýve trupem ze strany na stranu. Aby mohli medvědi trávit čas ve výbězích co nejaktivněji, bylo do nich zkoncentrovány všechny prvky odpovídající jejich přirozeném prostředí. Divokou zalesněnou krajinu imitují jezírka vhodná k osvěžující koupeli a k vodním hrátkám, umělý vodopád, balvany, nebo kmeny vzrostlých stromů vertikálně i horizontálně rozložené po výbězích. K realizaci projektu došlo na základě výtvarného a architektonického návrhu pracovníka pražské zoologické zahrady PhDr. Stanislava Špouly, který zde mohl uplatnit své dlouholeté zkušenosti s projektováním výběhů.

Pohled do druhého medvědího výběhu zámeckého medvědária ze středové lávky (stav po rekonstrukci, která proběhla v letech 1995-99), foto: Pavel Slavko

Nejprve bylo třeba odstranit starý čtvercový bazén. Místo staré vodoteče byl vystaven nový ovální bazén, umístěný u paty skály, která tvoří dominantu příkopu a vytváří dokonalou iluzi divoké šumavské krajiny . Z bazénu je nyní pomocí oběhového čerpadla přiváděna voda na vrchol skály, Takto vytvořený vodopád, překonávající nerovnosti na přírodní skále expozici oživil a pro medvědy se stal zajímavou zábavou. S jezírkem sousedí kamenné terasovité návrší , které opticky snižuje hloubku příkopu. V příkopu byly umístěny kmeny stromů a dřevěné špalky, které slouží jako mobilní hračky pro medvědy. Na závěr byly v zadní části vymodelovány pahorky osázené zelení, jejichž zazeleněné profily vytvářejí v zadní části příkopu zajímavý kontrast s částí přední, tvořenou převážně kameny a kamenou dlažbou. Pro medvědy zde vznikla oáza klidu, kde se mohou skrýt před zraky zvědavých návštěvníků. Celkové náklady na rekonstrukci medvědária v letech 1995-99 se vyšplhaly přes tři milióny korun. Stavbu financoval správce krumlovského zámku Státní památkový ústav České Budějovice. Necelých tři sta tisíc korun přidala Nadace Barokního divadla. Dar ve formě odvedené práce předaly firmy Haniš s.r.o. (cca dvě stě tisíc korun) a Thalia Consult (stavba jezírka v hodnotě dvě stě tisíc). Výhledově se počítá i s přestavbou a modernizací vnitřní části medvědária.

Další informace:
Medvědí oslavy na zámku v Českém Krumlově
Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově
Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově
Medvědí příkop na zámku Český Krumlov